fbpx

Inverter klima

Sa odlaskom leta i uloga klima uređaja se menja. Klima uređaji se sve češće koriste za grejanje. Tu moramo napraviti razliku između klima uređaja koje se koriste za dogrevanje prostora i onih kojima se greje prostor. Većina domaćinstava u Srbiji poseduje, takozvane, obične (on/off) klima uređaje. To ne znači da se postoje i neobične klime, već da postoji i inverter klima.

Koja je razlika između on/ff i inverter klima?

Tzv. obične klime su dosta jeftinije, ali s jednim dobrim razlogom. One mogu da greju samo do 0 stepeni Celzijusa spoljne temperature. Razlog je što ispod nule dolazi do pojave leda na spoljnoj jedinice klime i ona više ne može da radi. Zato se sa takvom klimom može grejati samo u prelaznim periodima, ali ne i tokom zime.

Druga vrsta klima uređaja su “Heat pump units” ili kod nas poznatije kao klime sa inverterom. Prepoznaće te ih prvo po ceni. One su skuplje, jer mogu da greju i tokom zime. Kod ove vrste klima prilikom pojave leda na spoljnoj jedinici, zaustavlja se proces grejanja, pri čemu spoljna jedinica odaje hladan vazduh i okreće smer gasa, tako da spoljna jedinica počinje da greje do otopljavanja leda. Taj proces im omogućava da rade do minus 13 ili čak do minus 20 stepeni Celzijusa spoljne temperature u zavisnosti od proizvođača.

Moram samo da napomenem da sam često čuo da ljudi kažu da je klima umesto sa inverterom (pravilno) – klima sa invertorom (nepravilno).

Saznajte kako radi klima uređaj.

Summary
Inverter klima
Article Name
Inverter klima
Description
Većina domaćinstava u Srbiji poseduje, takozvane, obične (komercijalne) klima uređaje. To ne znači da se postoje i neobične klime, već da postoje i klime sa inverterom.
Author
Publisher Name
Servis klime
Publisher Logo

You may also like...