fbpx

Demontaža klima uređaja

Postoji mnogo razloga zbog kojih se radi demontaža klima uređaja. Bez obzira na razlog demontaže treba obratiti pažnju na nekoliko stvari.

Freon ostaje u spoljnoj jedini klime

Da bi se Freon sačuvao i time izbeglo ponovno kompletno punjenje klime potrebno je sav raspoloživi freon sačuvati u klimi. To se postiže tako sto se klima upali na hlađenje i počne se sa zavrtanjem ventila. Prvo se imbusom zavrće potis (tanja) cev, a posle tridesetak sekundi i povratna (deblja) cev. Tu se sav freon koji se nalazio u sistemu sakuplja u spoljnoj jedinici klime. Ovim postupkom smo uštedeli freon i izbegli curenje freona koje može da izazove povrede. Ispuštanje freona u okolinu je u većini zemalja strogo zabranjeno.

Demontaža spoljne jedinice klime

Kada je sav freon sakupljen u spoljašnjoj jedinici može se početi demontaža spoljne jedinice klime. Prvo se klima obavezno isključi iz struje! Zatim se odvrću holenderi koji drže bakarne cevi a zatim I kabel koji ulazi u spoljnu jedinicu. Kada je spoljna jedinica raskačena sa cevi I kabla tada se mogu odvrnuti mašinski šrafovi koji je drže za nosac. Spoljnu jedinicu je zatim moguće skinuti.

Demontaža unutrašnje jedinice klime

Kada je spoljašnja jedinica raskačena prelazimo na demontažu unutrašnje jedinice. Pre početka skidanja unutrašnje jedinice potrebno je zapušiti bakarne cevi da prilikom provlačenja kroz zid prljavština ne bi ušla u cevi. Zatim je potrebo otkačiti unutrašnju jedinicu sa nosača. To se radi blagim stiskom na dole i podizanjem donjeg dela unutrašnje jedinice. Zatim se unutrašnja jedinica podigne malo na gore i počne se vući prema sebi ali polako i pažljivo. Prilikom povlačenja prema sebi potrebno je da jedan čovek drži unutrašnu jedinicu a drugi da polako vuče cevi iz rupe u zidu. Samo rukovanje sa unutrašnjom jedinicom treba obavljati polako I pažljivo da ne bi došlo do pucanje plastike.

Ako je razlog demontaže klima uređaja bio premeštanje najbolje bi bilo da se klima dobro očisti i dezinfikuje pre montaže na novo mesto. Po montaži obavezno je proveriti količinu freona.

Summary
Demontaža klima uređaja
Article Name
Demontaža klima uređaja
Description
Postoji mnogo razloga zbog kojih se radi demontaža klima uređaja. Bez obzira na razlog demontaže treba obratiti pažnju na nekoliko stvari.
Author
Publisher Name
Servis klime Novi Sad
Publisher Logo

You may also like...