fbpx

Bučna spoljna jedinica klime

Bučna spoljna jedinica klime ili spoljna jedinica klime zuji su često razlog zbog kog nam se obraćate pa smo odlučili da prenesemo naša iskustva.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih spoljna jedinica klime može biti bučna.

Montaža klime bez gumica

Prilikom montaže klime obavezno je između spoljne jedinice i nosaca postaviti gumice. Gumice služe da spreče prenošenje vibracije na nosače klime i dalje na sam zid. Gumice ublažuju buku koju stvara kompresor prilikom startovanja ili isključivanja.

Popustili šrafovi na kućištu spoljne jedinice klime

Ovo je najčešći razlog brujanja klime. Kućište spoljne jedinice je spojeno šrafovima koji nekad popuste od vibracije. Sve što treba uraditi je uzeti krstasti šrafciger I redom ih malo dotegnuti.

Dodirivanje bakarnih cevi

Bakarne cevi kroz koje prolazi gas može prenositi I pojačavati buku koju stvara rad kompresora klime. Potrebno ih je blago razdvojiti I buka će odmah prestati.

Ventilator spoljne jedinice klime ispao iz ose

Ako dođe do ispadanja osovine ventilatora spoljne jedinice može se javiti brujanje zbog velikog broja obrtaja na kojima on radi ili čak do dodirivanje kućišta klime. Potrebno je zameniti motor ventilatora spoljne jedinice klime.

Nedostatak freona

Ukoliko se u klimi javi nedostatak freona kompresor može promeniti zvuk prilikom rada i početi da pravi buku.

Buka kompresora klime

Ako u klimi ima dosta freona, a kompresor se jako čuje prilikom rada najverovatnije je da je kompresor pri kraju svog životnog veka. Koliko će kompresor još tačno potrajati vam niko ne može tačno  odgovoriti.

Saznajte sve o izolaciji za cevi klime.

Summary
Bučna spoljna jedinica klime
Article Name
Bučna spoljna jedinica klime
Description
Bučna spoljna jedinica klime ili spoljna jedinica klime bruji su često razlog zbog kog nam se obraćate pa smo odlučili da prenesemo naša iskustva.
Author
Publisher Name
Servis klime
Publisher Logo

You may also like...