fbpx

Politika privatnosti

E-mail adrese pretplatnika ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. Za ovo vam dajem svečanu i časnu reč. Obavezujem se da vaše podatke neću davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Ukoliko neki deo prepiske sa korisnicima budem smatrao korisnim za druge čitaoce, uvek ću tražiti vaše odobrenje pre objavljivanja tog sadržaja.